Noteikumi

  • Deju studijas Dejotprieks vadītāja lūdz nelauzt un citādi nebojāt studijas īpašumu (telpas, inventāru, iekārtas).
  • Aicinām uzvesties ar cieņu pret pārējiem klientiem un studijas darbiniekiem.
  • Aizpildot kādu no kontaktformām, Jūs piekrītat saņemt studijas Dejotprieks jaunumus vai izmaiņas uz Jūsu e-pasta adresi.
  • Izmantotais inventārs pēc lietošanas jānoliek speciāli tam paredzētajā vietā. Par jebkuru iekārtu bojāšanu jāziņo nodarbības pasniedzējai. Klienti nes materiālu atbildību par inventāra bojāšanu.
  • Deju studijas Dejotprieks vadītāja lūdz ierasties uz nodarbību atbilstošā apģērbā. Aizliegts apmeklēt nodarbības ielas apavos, tāpēc lūdzu paņemiet līdzi maiņas apavus.
  • Bez saskaņošanas aizliegts atstāt vai izlīmēt reklāmas plakātus, vizītkartes utt.
  • Personiskās mantas un apģērbs jaglabā ģērbtuves skapīšos. Klients ir personīgi atbildīgs par personīgajām mantām. Studija neuzņemas atbildību par ģērbtuvē un citur atstatajām materiālajām vērtībām.
  • Klientam patstāvīgi jāseko savam veselības stāvoklim. Klientam obligāti jāpaziņo pasniedzējai par sava veselības stāvokļa problēmām.
  • Pirmo reizi pirms nākšanas uz nodarbību, jāpiesakās nodarbībai, aizpildot kontaktformu vai nosūtot e-pastu.

 

Lūdzu esiet atbildīgi un ievērojiet studijas noteikumus!

Paldies, Inese Zariņa