berni un kustiba

Kā bērna kustība saistīta ar prieku un veiksmīgu attīstīšanos? Kustības ir viena no mūsu organisma svarīgākajām vajadzībām. Ja mēs skatāmies uz mazu bērnu – viņš vienmēr ir kustībā – skrien, lec, rāpo, veļas… Tas ir lieliski, bet vai vecāki vienmēr ļauj bērnam apmierināt šo organisma vajadzību? Aizdomājies par to, ka dažreiz bez rājiena var iztikt! Lai jau bērns izliek visu savu enerģiju!

Kustības nepieciešamas bērna kvalitatīvai attīstībai. Tās sekmē balsta un kustību aparāta attīstību. Jo dažādākas kustības bērns veic, jo labāk tiek attīstīta vispārējā fiziskā sagatavotība. Vispārējā fiziskā sagatavotība ir fizisko vingrinājumu kopums ar mērķi attīstīt sportistā tādas fiziskās īpašības kā : veiklība, ātrums, izturība, spēks, lokanība. Vispārējā fiziskā sagatavotība nepieciešama jebkuram cilvēkam, lai nostiprinātu veselību. Dažādas fiziskās aktivitātes sekmē pašsajūtas uzlabošanos, paaugstina imūnsistēmas pretošanās spējas un veido veselīgu ķermeni.

Kā arī kustības pastiprina vielmaiņas intensitāti organismā un sekmē elpošanas sistēmas attīstību. Kustības ietekmē skeleta attīstību, pateicoties fiziskai slodzei, kauli veidojas izturīgāki. Labi attīstīta muskulatūra nosaka cilvēka stāju un ir veselības rādītājs. Muskuļu kustība uztur optimālu smadzeņu darbību, aktivizē to un sekmē pārmērīga uzbudinājuma regulēšanu.

Pirmsskolas vecuma bērniem viens no fiziskās attīstības rādītājiem ir viņu prasme izpildīt daudzveidīgas kustības, galvenokārt pamatkustības — soļošanu, skriešanu, lēcienus, mešanu, tveršanu, rāpošanu, rāpšanos. Apgūstot šīs prasmes, bagātinās bērnu kustību pieredze, kura ir nepieciešama gan rotaļās, gan sportā, gan dažādās dzīves situācijās un saskarsmē ar citiem cilvēkiem.

Skolas vecuma bērnu veselības rādītāji ir atkarīgi no iedzimtības, vides apstākļiem, veselību ietekmējošiem paradumiem bērnībā un fiziskām aktivitātēm.

Pilnveidot un attīstot fiziskās īpašības — ātrumu, kustību koordināciju, spēku, izturību un lokanību, vienlaikus attīstās arī domāšana, uztvere, uzmanība. Bērns mēdz vērot pieaugušo kustības un vēlāk atdarināt tās. Tāpēc, esat apzinīgi par savu kustību un darbību izpildi.

Veidojot bērnos kustību prasmes, svarīga ir bērna un pieaugušā sadarbība (radīt motivāciju, palīdzēt bērnam, uzslavēt, izlabot kļūdas). Interese par kustībām un sportu jāveido, jānostiprina iespējami agrāk. Ļoti svarīgi ir atbalstīt bērnu vēlmes un prasmes pārvarēt dažādus šķēršļus — pārlēkt, apskriet, izlīst, noķert u.c. Jo kustību izpildes laikā bērni pilnveido un bagātina emocionālo noskaņojumu. Protams, viņi priecājas par izdošanos, tādējādi izjūtot gandarījumu par padarīto. Kā arī veiksmīga izpilde veido motivāciju veikt kādu darbību.

Atceries, ka bērnības fiziskām aktivitātēm ir ilgstoša ietekme uz visu dzīvi, lielāka varbūtība, ka fiziskā aktivitāte tiks saglabāta visa mūža garumā!

Comments are closed.