Balles deju (sporta deju) kults sākās bagāto un dižciltīgo ballēs 16. gadsimtā. Jaunās dejas nomainīja viena otru – pavana, giliarda, gavote, menuets, kurante, kotiljons un alemande. Līdz pārējiem sabiedrības slāņiem balles dejas nokļuva tikai 19. gadsimta sākumā, kad daudzās valstīs tika atvērtas plašai publikai pieejamas deju zāles. Par modernajām sarīkojumu dejām var runāt no tā laika, kad radās pirmās slēgtā satvēriena dejas – valsis un polka.

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tika lietots termins „viesību dejas” (reizēm arī „salona dejas”). Tas apzīmēja gan balles dejas, gan sacensību deju aizmetņus. Mūsdienās ar terminu „viesību dejas” Latvijā saprot arī fiksētas horeogrāfijas dejas, piemēram, putniņu deju, letkisu, sirtaki. Termins „sarīkojumu dejas” Latvijā tika lietots tikai padomju laikā un apzīmēja dejas gan sacensībās, gan sabiedriskajos pasākumos.dejotprieks balles dejas

Ar standartdejām tiek saprastas slēgtā satvēriena dejas. Tuvu vai mazliet tālāk no sava partnera dāma atrodas viņa priekšā. Dāma uzliek savu kreiso roku uz kunga labās rokas, tuvu tā plecam, partnera kreisā plauksta
satver viņas labo plaukstu. Kunga labā plauksta atrodas uz dāmas kreisās lāpstiņas. Pleci ir atbrīvoti un nolaisti. Galvas ir nedaudz paceltas uz augšu. Abi deju partneri stāv viens otram pretī, bet vienlaikus nedaudz pa labi. Tas nepieciešams, lai, sperot soli uz priekšu ar labo kāju, tā vienmēr būtu partnerim starp kājām. Kreisā kāja, sperot soli, virzās (pa ārpusi) gar partneri. Standartdejas ir: lēnais valsis, tango, Vīnes valsis, lēnais fokstrots un kviksteps. Tās ir slēgtā satvēriena dejas, kur gan deju partnerim, gan partnerei ir jāievēro savas noteiktas pozīcijas.

 

Latīņamerikas ddejotprieks Latino dejasejas ir samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Tās mēdz saukt par vaļējā satvēriena dejām. Partneri neatrodas viens pie otra tik cieši. Partneri kustas temperamentīgi un izaicinoši, bet neatkarīgāk viens no otra. Bieži vien partneri attālinās viens no otra, paliekot tikai vienas rokas satvērienā. Tādā veidā tiek dejoti promenādes soļi, dāmas solo vai pamatsoļi ar griezienu.  Deju partnera un partneres pozīcijas vairs nav konkrēti noteiktas, jo tiek veidots vaļējs satvēriens. Kā arī dejotāji var kustēties, veikt griezienus neatkarīgi viens no otra, protams, dejojot noteiktu deju soļu kombināciju

Lai saprastu, kuras dejas Tev patīk vislabāk, iesaku izmēģināt Balles deju kursu iesācējiem, kur tiek apgūtas gan standartdejas, gan Latīņamarikas dejas . Savukārt, īpaši sievietēm bez partnera ir paredzēts Latino per Una kurss, kur apgūt kaislīgās Latino dejas .

 

 

Comments are closed.