Noteikumi

 • Deju studijas Dejotprieks vadītāja lūdz nelauzt un citādi nebojāt studijas īpašumu (telpas, inventāru, iekārtas).
 • Aicinām uzvesties ar cieņu pret pārējiem klientiem un studijas darbiniekiem.
 • Aizpildot kādu no kontaktformām, Jūs piekrītat saņemt studijas Dejotprieks jaunumus vai izmaiņas uz Jūsu e-pasta adresi.
 • Izmantotais inventārs pēc lietošanas jānoliek speciāli tam paredzētajā vietā. Par jebkuru iekārtu bojāšanu jāziņo nodarbības pasniedzējai. Klienti nes materiālu atbildību par inventāra bojāšanu.
 • Deju studijas Dejotprieks vadītāja lūdz ierasties uz nodarbību atbilstošā apģērbā. Aizliegts apmeklēt nodarbības ielas apavos, tāpēc lūdzu paņemiet līdzi maiņas apavus.

 • Deju nodarbību abonements ir derīgs 2 mēnešus.
 • Bez saskaņošanas aizliegts atstāt vai izlīmēt reklāmas plakātus, vizītkartes utt.

 • Aizliegts ienest alkoholu, narkotiskās vielas vai psihotropās vielas, kā arī apmeklēt nodarbības alkohola, narkotisko vielu vai psihotropo vielu ietekmē.
 • Personiskās mantas un apģērbs jāglabā ģērbtuves skapīšos. Klients ir personīgi atbildīgs par personīgajām mantām. Studija neuzņemas atbildību par ģērbtuvē un citur atstatajām materiālajām vērtībām.
 • Klientam patstāvīgi jāseko savam veselības stāvoklim. Klientam obligāti jāpaziņo pasniedzējai par sava veselības stāvokļa problēmām.
 • Pirmo reizi pirms nākšanas uz nodarbību, jāpiesakās nodarbībai, aizpildot kontaktformu vai nosūtot e-pastu.

 

Lūdzu esiet atbildīgi un ievērojiet studijas noteikumus!

Paldies, Inese Zariņa