Noteikumi

 • Deju studijas Dejotprieks vadītāja lūdz nelauzt un citādi nebojāt studijas īpašumu (telpas, inventāru, iekārtas).
 • Aicinām uzvesties ar cieņu pret pārējiem klientiem un studijas darbiniekiem.
 • Studijas vadītāja ir tiesīga veikt izmaiņas nodarbību sarakstā un norises laikos, publicējot informāciju www.dejotprieks.lv mājaslapā vai studijas Facebook lapā www.facebook.com/dejotprieks/.
 • Aizpildot kādu no kontaktformām, Jūs piekrītat saņemt studijas Dejotprieks jaunumus vai izmaiņas uz Jūsu e-pasta adresi.
 • Izmantotais inventārs pēc lietošanas jānoliek speciāli tam paredzētajā vietā. Par jebkuru iekārtu bojāšanu jāziņo nodarbības pasniedzējai. Klienti nes materiālu atbildību par inventāra bojāšanu.
 • Deju studijas Dejotprieks vadītāja lūdz ierasties uz nodarbību atbilstošā apģērbā. Aizliegts apmeklēt nodarbības ielas apavos, tāpēc lūdzu paņemiet līdzi maiņas apavus.
 • Par iegādātā abonementa neapmeklētājām deju nodarbībām nauda netiek atgriezta.
 • Deju nodarbību abonements 4 vai 8 nodarbībām ir derīgs 1 mēnesi no apmaksas veikšanas datuma.
 • Pēc pirmās privātstundas atcelšanas tiks piemērota apmaksa par nākamās nodarbības atcelšanu (nenotikušo nodarbību).
 • Bez saskaņošanas aizliegts atstāt vai izlīmēt reklāmas plakātus, vizītkartes utt.
 • Aizliegts ienest alkoholu, narkotiskās vielas vai psihotropās vielas, kā arī apmeklēt nodarbības alkohola, narkotisko vielu vai psihotropo vielu ietekmē.
 • Personiskās mantas un apģērbs jāglabā ģērbtuves skapīšos. Klients ir personīgi atbildīgs par personīgajām mantām. Studija neuzņemas atbildību par ģērbtuvē un citur atstatajām materiālajām vērtībām.
 • Klientam patstāvīgi jāseko savam veselības stāvoklim. Klientam obligāti jāpaziņo pasniedzējai par sava veselības stāvokļa problēmām.
 • Pirmo reizi pirms nākšanas uz nodarbību, jāpiesakās nodarbībai, aizpildot kontaktformu vai nosūtot e-pastu.

 

Lūdzu esiet atbildīgi un ievērojiet studijas noteikumus!

Paldies, Inese Zariņa